LOKALA REGLER REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2019 BÖDASANDS GK 

Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlorna och vid 
1:a tee samt på hemsidan.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
 
1. Out-of-bounds Regel 18.2
På hålen 4, 8 och 9 definieras banans gräns (out of bounds) av vita pinnar. 
 
2. Pliktområde Regel 17 
a. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret. 
b. Sidovattenhindret på vänstra sidan av hål 4 är oändligt. 
 
3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan vilket ger lättnad utan plikt.
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med vitt streck är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1
eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. 
  
4. Hindrande föremål Regel 15
a. Gul-svarta 150-metersmarkeringar är flyttbara hindrande föremål.
 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
1. Daglig kontroll av greenfee och spelrätt utförs av personal och medlemar från Böda Sand GKs styrelse. Person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee.
2. Klädsel; Spel i baddräkt eller med bar överkropp tillåts ej.
3. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. 
4. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas. 
5. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. 
6. Det är tillåtet att ta en paus vid Sportcamp efter hål 9. Bollrännans bestämmelser gäller.
7. På hål 4 måste spelarna kontrollera att framförvarande spelare är utom räckhåll innan de spelar över åsen.
8. Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken innan slaget slås. 
 
Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 
 
Årsrevision den 2019-02-12 Lars Nordén SmGF.
Beslutade av Bödasands GKs Styrelse 2019