Förnya medlemskap

Hur man gör för att förnya medlemskapet !

  • OBS! Vi sänder inte ut inbetalningsavier per post för att hålla kostnaderna nere och bibehålla låg medlemsavgift!
  • Ni ansvarar själva för att ni har korrekt handikapp, genom att registrera alla era spelronder i GIT.
  • Ni som är medlemmar i flera klubbar skall sända in underlaget till ”hemmaklubben” som sköter registrering mot SGF och tillser att ni får golftidning mm. Det är viktigt att ni anmäler till alla klubbar ni är medlem i, vilken som är Er hemmaklubb!
  • Betala sedan årets medlemsavgift före  02-28 på Bg 5401-2026 eller swish 123 317 0701 så erhåller ni rabatt. Ange Namn och typ av medlemskap! Meddela ev. ändringar på din adress eller , mailadress!
  • OM ALLA betalar i god tid före den sista januari, så underlättar ni vårt arbete oerhört. Viktigast är dock att allt hinner bli inmatat i GIT så att det är klart för DIG att påbörja golfspelandet så fort snön smält!