Tävlingsspel 

Böda Sand GK följer  SGF:s skarpa rekommendation till golfklubbarna och GDF att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att golfklubbarna och GDF ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet för seniorer över 21 år, men inte sällskapsspel (träning).

 

Förbundstävlingar, där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation, ska inte arrangeras under tiden

30 mars – 30 juni 2020. 

 

SGF - Svenska Golfförbudundet

GDF - Golf Distriktförbunden

 

Mer information :

https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf