Styrelsen

Ordförande,

medlemsfrågor
Christer Hermansson

070-6087265
Sekreterare
Ingrid Hermansson
0761056905
Kassör
 Günter Ruchatz
070-4943975

Tävlingskommitén

Peter Rolander

 

070-3729716

Bankommittén

Joakim Hjalmarsson

073-9914334

 Regelkommittén

Micael Larsson

076-306 8017

IT-ansvarig
Mikael Kilén

           

 

0708-797 484

Damkommittén

Juniorkommittén

Vakant

Vakant

Valberedningen
Anna Barkewall
070-6004951