Medlemspriser 

Bli medlem i Sveriges roligaste golfklubb du också!

Våra medlemspriser är låga och attraktiva för hela familjen både för dem som spelar mycket och dem som spelar lite mindre.

 

Betala på Bg 5401-2026 eller

Swish  123 317 0701

 

 

Priser

 

Senior/medlem

1650

Studerande

1250

Junior/medlem (under 17 år)

600

Junior/medlem (18-21 år) 

800

Greenfeemedlem/medlem (utan spelrätt)

840

Familj/ familjemedlemmar (inkl juniorer)

Vilande medlem

3600

200

OBS !  Rabatt vid betalning före 1:a februari.  Avdrages vid inbetalningen!

100kr för Senior och studerande

50 kr för juniorer och greenfeemelemmar

300 kr för familjemedlemskap  

Även priset för Banketten vid KM subventioneras medl 100 kr för Sr och 50 kr för Jr om man betalat medlemsavgiften före den 1 februari!

 

Juniorer 0-17 år som är medlemmar i Böda Sand GK spelar fritt på Byxelkroks golfbana!