Regler för att delta i tävlingar som arangeras enskilt av Böda Sand´s GK eller tillsammans med Byxelkrok´s GK. 

Vi välkomnar alla att delta i våra tävlingar men upplysningsvis så kräver vi EGA / Exakt tävlingshandicap för att få mottaga ev. pris.

Regler gäller tillsvidare fr.o.m 2013 med undantag 2016 för nedan tävlingar

  • Ladies Open
  • Brasseriet´s "Broken Club"
  • Gourmégolfen
  • Böda Campings återkommande nio.
  • KM (alla klasser)

Kort info om EGA nedan, hämtat från SGF

EGA / Exakt handicap erhålls när 4st rundor regitrerats på GIT mellan två reviderngstillfällen som sker en ggr/år. Spelaren äger fritt att reg. tävlingsrundor eller sälskapsronder med undantag för handicap grupp 1 där max tre sällskapsronder får tillgodoräknas för att erhålla EGA.